Nieuw: scenarioverwachting in Gladheid Support

di 24 januari 2023

4 minutes read

Foto: AdobeStock

Vanaf dit seizoen werkt Infoplaza met een nieuwe kleur in de gladheidsverwachtingen van ons dashboard Gladheid Support: blauw. In deze blog leggen we uit wat dit betekent en wat dit toevoegt aan de verwachting voor jou als klant.

Inschatting van risico's

In de jaarlijkse evaluaties die wij met onze klanten doen, kwam een duidelijke wens naar voren. Er was behoefte aan een inschatting van de risico’s, want niet elk ‘groen’ advies is altijd even groen. De weersverwachting komt immers niet altijd tot op de tiende graad uit. Daardoor waren er momenten waarbij het advies van Infoplaza ’s middags aangaf dat er geen strooiactie nodig zou zijn, dus alles op groen, terwijl later in de avond of nacht toch oranje kleuren verschenen. De meteoroloog gaf vaak wel in zijn teksten aan dat het mogelijk kouder kon worden, bijvoorbeeld door mogelijke opklaringen. Wat dat dan betekende voor elke locatie en regio werd niet goed duidelijk in de grafieken, tabellen en kleurencodes.

Het Infoplaza Gladheidsteam, bestaande uit meteorologen en technische weerexperts, heeft meerdere oplossingen tegen het licht gehouden om in deze behoefte te kunnen voorzien. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een vernieuwing in de weersverwachting voor gladheidbestrijders: de scenarioverwachting.

Beter voorbereid op strooiacties

In de gladheidsadviezen die Infoplaza uitgeeft, worden kleuren gebruikt. Groen geeft aan dat er geen gladheid wordt verwacht, oranje dat gladheid door bevriezing optreedt en bij paars moeten we rekening houden met ijzel. In totaal zijn er vijf kleuren. De kleuren maken het de gebruiker makkelijk want je hoeft niet de verwachte temperatuur, dauwpunt, vochtigheid, neerslag en de invloed van de wind en bewolking in te schatten. Dat doet de meteoroloog van Infoplaza voor je met behulp van rekenregels. Uiteindelijk leidt dat voor elke locatie op elk uur tot een kleur: het gladheidadvies.

Als voorbeeld nemen we onderstaande situatie. De temperatuur daalt in de nacht naar woensdag tot iets boven 1 graad. Alle uurvakken geven groen aan want er wordt geen vorst verwacht. Een rustig nachtje…

In de tekst geeft de meteoroloog aan dat hij een nacht met wolkenvelden verwacht en een paar opklaringen. Mocht het langer opklaren dan zal het iets kouder worden, maar de kans daarop is klein. Volgens de meteoroloog is er dus een klein risico op lagere temperaturen, maar in de grafiek (en de tabel) is dat niet zichtbaar.

Laat in de avond blijkt het met de opklaringen inderdaad erg mee te vallen. Vrijwel alle locaties houden hun groene advies, maar één verwachtingslocatie van klant X heeft wél te maken langdurige opklaringen. Het gladheidsmodel, dat vier keer per uur met de meest recente waarnemingen rekent, krijgt deze informatie binnen. Na het verwerken van de opklaringen rolt voor deze locatie een lagere temperatuur uit de verwachting - net onder nul - en omdat het wegdek vochtig is, verschijnt het advies om te strooien. Ineens gaat het dashboard van groen naar oranje.

Onverwacht moet het strooiteam opgetrommeld worden. Dat is geen optimale voorbereiding op de strooiactie en al helemaal niet op de totale planning van de werkuren. Dit probleem lossen we vanaf dit seizoen op.

Rekening houden met marge

De scenarioverwachting is de oplossing voor dagen waarop het weer meerdere routes kan volgen. De verwachting blijft de verwachting, dat is en blijft het meest waarschijnlijke scenario voor de komende nacht. Maar er zit altijd een marge omheen. Met iets meer ‘dit’ en wat eerder ‘dat’ kan de uiteindelijke temperatuur van het wegdek net wat warmer of kouder uitpakken. Na meerdere experimenten heeft het team van Infoplaza een methode kunnen ontwikkelen die simpel, snel en met een goede kwaliteit de andere scenario’s aangeeft. De scenarioverwachting is dit seizoen zichtbaar voor alle klanten en voor alle wegdeklocaties. Uiteraard zonder extra kosten.

De meteoroloog verwacht geen gladheid tenzij er langdurige opklaringen zullen optreden. Mocht dat inderdaad gebeuren dan zullen de wegen kouder worden. In het voorbeeld zijn de wegen vochtig en bij een wegdektemperatuur onder nul is er dus gevaar voor gladheid. Met behulp van het gladheidsmodel weet de meteoroloog hoe koud het wegdek uiteindelijk zal kunnen worden. Deze marge maakt hij zichtbaar voor elke verwachtingslocatie in GladheidSupport.

Rondom de wegdekverwachting komt een grijze bandbreedte die u aan en uit kunt zetten. In dit voorbeeld zien we dat de zwarte wegdekverwachting ruim boven nul blijft, maar de bandbreedte rondom de zwarte lijn laat zien hoe zeker de wegdekverwachting is. Bij een smalle bandbreedte is er weinig onzekerheid, en als hij breed is, is de onzekerheid groot.

Blauw betekent bijsturen


In de afbeelding hierboven komt de bandbreedte onder nul. Aangezien het wegdekmodel ‘weet’ dat het wegdek vochtig is, is er volgens het koudste scenario wel kans op gladheid. De verwachting is daardoor niet meer volledig groen. In de nachtelijke uren verschijnt bij de middagverwachting een blauwe kleur. Deze kleur geeft aan dat er geen gladheid wordt verwacht, maar dat de gladheidbestrijder in de nacht wel alert moet zijn. Er is immers een scenario denkbaar dat het gladheidadvies anders kan uitpakken. De blauwe kleur geeft niet aan dat een strooiactie nodig is. Dat is pas als de gebruikelijke kleuren verschijnen. Wel maakt de blauwe kleur duidelijk dat het geen zorgeloze nacht zal zijn. Met deze informatie kunt uw planning van de strooiteams al voorzichtig bijsturen.

Als het weer zich ongunstig ontwikkelt, verandert de kleur van blauw naar geel of bijvoorbeeld oranje. Zodra dat gebeurt, is het koude scenario werkelijkheid geworden en moet een strooiactie overwogen worden. Als extra hulp wordt met een rode achtergrondkleur in de grafiek aangegeven welke uren kritiek zijn.

In de grafiek zien we nu dat de bandbreedte nog steeds onder nul komt, en dat de reguliere wegdek verwachting (de zwarte lijn) ook tot onder nul is gezakt. In de adviesbalk verandert de kleur van groen naar blauw en dan via geel naar oranje. Vanaf het tijdstip, 17 uur ’s avonds in dit voorbeeld, zijn de eerste gladde wegen mogelijk.

Infoplaza blijft innoveren om de gladheidsverwachting zo duidelijk mogelijk weer te geven. Ieder jaar evalueren we met onze klanten om te zien waar zij behoefte aan hebben en proberen hier dan een zo passend mogelijke oplossing voor te bedenken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden over gladheidsbewaking? Neem dan eens contact met ons op.

Meer info over Gladheid Support

Blijf op de hoogte;
wij brengen jou naar het beslispunt

Meld je aan voor betrouwbare informatieoplossingen en sluit je aan bij 4.500+
maritiem-, verkeers-, ov- en metocean-professionals die op ons vertrouwen.