Marine-metocean

Resultaten uit het verleden geven informatie over de toekomst

Door historische data goed te analyseren kunnen we trends ontdekken. Aangevuld met data van nu is daarmee een nauwkeurig beeld te schetsen waarmee we vooruit kunnen kijken.

Metocean informatie voor het budgetteren en plannen van toekomstige maritieme projecten

Met tientallen jaren ervaring in het produceren van hoogwaardige metocean-datasets, helpen wij onze  klanten bij het plannen van hun projecten.

Metocean data en modelleren

Naast de algemeen beschikbare wind-, golf- en stromingsdata gebruiken we ook onze eigen modelleringscapaciteit. Dagelijks passen we de volgende modellen toe om forecast en hindcast diensten te leveren.

Modellen die wij zelf beheren:

 • Ondiepwater golf modellen – SWAN en SWRT
 • Getijdemodellen
 • Fijne resolutie atmosferisch model – WRF (Weather Research and Forecast model)
 • Lokale hoge resolutie wavewatch III grids

Meerjarige datasets kunnen direct geleverd worden vanuit historische simulaties (hindcasts) van elke plek in de wereld. Als een klant hier behoefte aan heeft, kunnen er ook nieuwe model grids worden opgezet. Bijvoorbeeld om het detailniveau waarop data beschikbaar is verder te verfijnen.

Externe modellen die wij gebruiken:

 • Diep water golfmodel – WAVEWATCH III
 • ECMWF (atmosfeer- en golfmodel)
 • GFS (Amerikaanse weerdienst)
 • ICON + golfmodel (Duitse weerdienst)
 • Arpège + golfmodel (Franse weerdienst)

 

Offshore operatie- en reisplanning

Onze wereldwijde archieven van waarnemingen en gemodelleerde historische data worden door onze klanten gebruikt voor het plannen van maritieme operaties én bij het ontwerpen van bijvoorbeeld maritieme infrastructuur. Doordat je weet wat er in het verleden gebeurd is op een locatie weet je meteen waar je voor de toekomst rekening mee moet houden.

Daarnaast bieden we meerdere metocean consultancy diensten aan voor budget- en projectplanning en ontwerptoepassingen. Enkele voorbeelden staan hieronder.

WaveClimate

Gebruik makend van gevalideerde datasets biedt Waveclimate.com snelle toegang tot wind- en golfgegevens en klimaatstatistieken voor offshore en kustgebieden wereldwijd.

De ideale route
Met behulp van waveclimate kunnen de ideale routes gepland worden, rekening houdend met de seizoenen. Gaan we om de noord of via Suez? Hebben we de ideale omstandigheden voor onze werkzaamheden in februari en maart of juist in september? Waveclimate.com geeft het antwoord.

Marine-wave

Metocean klimaatstatistieken

De klimaatstatistieken maken duidelijk wat het ‘normale’ offshore weer- en golfklimaat is voor een bepaalde locatie. Met gemakkelijk te lezen tabellen, figuren en grafieken worden de meeste vragen snel beantwoord. Doorgaans wordt deze benadering geselecteerd wanneer een project relatief eenvoudig is of wanneer slechts een eerste beoordeling van de lokale omstandigheden nodig is en nog geen uitgebreide studie.

Een snelle indruk van een locatie
Onze klimaatstatistieken geven heel snel een eerste indruk van de omstandigheden op een bepaalde locatie. Hierdoor bespaar je een hoop tijd aan uitzoekwerk en voorkom je dat je op anderen moet wachten voordat eindelijk dat rapport komt. Doelmatig aan de slag met goede informatie.

Marine-project

Metocean persistentie analyse

Hoe vaak komen geschikte weather windows voor? Krijg dit inzicht op basis van door jou gedefinieerde operationele limieten. Een persistentie analyse is een puntenmethodiek waarbij geschikte weather windows in een historische dataset worden geïdentificeerd en geteld. Ideaal om vooraf een reële schatting te kunnen maken van de operationele uren bij een maritieme opdracht. Op basis van informatie over het lokale klimaat is het mogelijk een planning te maken die gebaseerd is op feiten.

Marine-metocean-persistentie-analyse

Projectduur simulatie

De projectduur simulatie berekent de verwachte duur van een project op basis van operationele limieten per fase van het project. Omdat ons systeem de mogelijkheid heeft om meerdere fasen van een project te analyseren, ieder met zijn eigen limieten en benodigde werkuren, ontstaat er een reële inschatting van de totale projectduur. Juist doordat we de lokale metocean omstandigheden kennen, levert de projectduur simulatie een goede indicatie van de werkelijke projecttijd op.

Marine-Wave-graph

Extreem klimaat informatie

Bij een klimaatbeschrijving mag het nooit alleen om de gemiddelden gaan. Juist de extremen kunnen grote impact hebben, ook al komen ze maar weinig voor. Wat is de waarschijnlijkheid van extreme weersomstandigheden (bijv. tropische stormen) op uw locatie? En als het dan gebeurt, hoe heftig kan het dan worden? Op basis van historische gegevens kunnen we hier een goed beeld van geven. Zo bent u op alles voorbereid en blijven verrassingen tot een minimum beperkt.

Voorbereiden op extreme omstandigheden
Weten dat golven op de ene plek maximaal 18 meter hoog kunnen worden, maar bij een ander project nooit hoger dan 5 meter, is essentiële informatie om de risico’s goed in kaart te brengen. De kracht van extreme omstandigheden bepaalt uiteindelijk welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn, en welke kosten dat met zich meebrengt.

Marine-icy-sea

Gebruik de optimale werkbaarheidsvensters van
het Infoplaza Marine weather dashboard

Marine-benefits

De voordelen op een rij

 • 01

  Inzicht in de weerrisico’s
  Zie in één oogopslag met welke risico’s door het weer je de komende dagen te maken krijgt.

 • 02

  Objectieve weerdata voor alle stakeholders
  Voorkom discussie door alle stakeholders toegang te geven tot het gedetailleerde weerdashboard.

 • 03

  Accurate weersverwachting op locatie
  Onze modelleurs werken continue aan het optimaliseren van de weermodellen. Observaties op locatie helpen ons de modellen te kalibreren en nog nauwkeuriger te maken.

 • 04

  24/7 weersbewaking
  Onze maritieme meteorologen kijken dag en nacht met je mee en waarschuwen tijdig als het weer grote risico's met zich meebrengt voor de operationele planning.

Feiten en cijfers over Infoplaza Marine Weather

1

elk uur een bijgewerkte weersverwachting

10+

modelleurs voor marine weather in ons team

24/7

support van marine meteorologen

> 36

internationale offshore en nearshore bedrijven zijn je voorgegaan

Marine-Olaf

Wil je toekomstige operaties optimaal kunnen plannen?

We bekijken graag samen welke mogelijkheden er zijn.

Olaf Sueters
Head of Sales B2B