Disclaimer & Privacy

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij dienen daarom toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag en voor het gebruik van gepersonaliseerde advertenties. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de e-Privacyrichtlijn van de Europese Unie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Infoplaza BV en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze gebruikt worden. Infoplaza BV verwerkt de door u verstrekte gegevens mede ten behoeve van Moop Mobility BV en Buienalarm BV, hierna gezamenlijk te noemen Infoplaza.

Waarom verzamelen wij informatie en welke informatie verzamelen wij

De gegevens die Infoplaza verzamelt hebben een directie relatie met de dienst die u van ons gebruikt, bijvoorbeeld:

 • Het opslaan van uw favoriete weerbericht locatie.
 • Welke informatie wordt er vaak bekeken en welke niet. Met deze informatie kunnen we de sites en app’s verder verbeteren.

De informatie die wij bieden is gratis voor de eindgebruiker en dat willen we graag zo houden. Door het tonen van advertenties kunnen wij onze kosten betalen. Om de juiste advertenties te tonen, wordt er gebruik gemaakt van technieken die verderop in deze verklaring worden toegelicht.

Hieronder volgt een overzicht van de informatie die wij per dienst of groep producten opslaan in een cookie of lokale opslag en met welk doel en welke bewaartermijn. Ook informeren we je hoe u uw gegevens zelf kunt verwijderen.

Websites:

Weeronline.nl, Weerplaza.nl, Weersverwachting.nl, Weersvoorspelling.nl, OVplaza.nl, Verkeerplaza.nl, Buienalarm.nl and infoplaza.com. 

 • Favoriete locatie (plaats/GPS locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Hiermee hoeft u niet steeds te zoeken op onze site maar is direct de meest bezochte informatie direct te bekijken. Deze informatie wordt lokaal op uw PC opgeslagen in een cookie. Door cookies te verwijderen is deze informatie weg. Het nadeel is wel dat u bij een volgend bezoek opnieuw uw locatie of halte handmatig dient op te zoeken.
 • E-mailadres voor de nieuwsbrief of weerberichten/waarschuwingen (alleen Weerplaza). Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u een e-mail om dit te bevestigen. Onderaan elke nieuwsbrief die via e-mail wordt gestuurd, vindt u een link om u direct af te melden.
 • Onze gebruikers kunnen mooie, bijzondere weerfoto’s en video’s insturen. Om te communiceren met deze inzenders vragen wij uw naam en e-mailadres. Ook voorkomen wij hiermee dat er ongewenste content wordt ingestuurd.

Apps: Weeronline, Weerplaza, OVplaza, Verkeerplaza, Buienalarm, Buienalert, OnweerAlarm, Drops, moop moop, Schwung and Verkeerplaza

 • Favoriete locatie (plaats/GPS locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Hiermee hoeft u niet steeds te zoeken in de app maar is direct de meest bezochte informatie direct te bekijken. Deze informatie wordt lokaal op uw smartphone opgeslagen en tevens bij Infoplaza lokaal. Aan de hand van deze informatie kunnen wij relevante notificaties toesturen, bijvoorbeeld als het gaat regenen of waarschuwingen voor noodweer.
 • Voor de mobiliteitsapps Verkeerplaza en Schwung wordt er anoniem gebruik gemaakt van de huidige locatie en snelheid als u als automobilist en fietser onderweg bent en onze app gebruikt. We vragen hiervoor expliciet toestemming in de app en u kunt deze in de app ook weer uitzetten. Als we merken dat u niet meer onderweg bent, dan stopt de app automatisch met het doorsturen van uw locatie. Deze locatie hebben we nodig om diensten te bieden zoals:
  • Het aanvragen of verlengen van groen licht bij het stoplicht wat u nadert.
  • Het vaststellen of u stilstaat of rijdt om zo de file informatie te kunnen verrijken en te verbeteren met actuele informatie van onze gebruikers.

De informatie die we ontvangen is gecodeerd met een anoniem en uniek nummer. Elke dag vernieuwen we dit nummer zodat alle gebruikers elke dag anoniem en veilig de informatie doorsturen. De ontvangen informatie kan verder worden geanalyseerd zodat we onze klanten zoals gemeenten en/of provincies inzicht kunnen geven in verkeersstromen. Aan de hand van deze informatie worden knelpunten ontdekt en worden er plannen gemaakt om de infrastructuur te verbeteren.

Google Voor het uitserveren van advertenties maken wij gebruik van de producten van Google. De verplichtingen rond het verstrekken van bepaalde informatie over het gebruik van gegevens door Google kunt u vinden op pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

SalesFeed software Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Salesfeed. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om uw persoonsgegevens door te geven aan derden.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U kan uw verzoek indienen door het sturen van een email naar privacy@infoplaza.nl.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, bent u niet verplicht op grond van de wet of contractueel om deze toestemming te geven. Dit is ook geen noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Aanpassing Privacyverklaring & Cookieverklaring

Wij passen deze verklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden u aan deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, deze is te allen tijde beschikbaar op deze pagina.